การผลิตและพัฒนาครูกับการติดอาุธทางปัญญา


เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตและพัฒนาครูกับการติดอาุธทางปัญญา ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 245

แชร์ข้อมูล ::