อบรมระบบรายงานผลการดำเนินงานภายในมหาวิทยาละัย


 

อบรมระบบรายงานผลการดำเนินงานภายในมหาวิทยาละัย


อบรมระบบรายงานผลการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย วันที่ 25 กันยายน 2561

เวลา 13.30 - 14.30 น. ห้อง 546


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 137

แชร์ข้อมูล ::