พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ


 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ


วันที่ 19 กันยายน 2561 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 328

แชร์ข้อมูล ::