จัดพิธีลงนามความร่วมมือ


 

จัดพิธีลงนามความร่วมมือ


วันที่ 13 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาศักยภาพด้านสื่อการสอนเทคโนโลยีให้กับพระภิกษุวัดจากแดง โดยมี อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี และ พระมหาประนอม ธมฺมาลังฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 307

แชร์ข้อมูล ::