โครงการนัดพบสถานประกอบการ JOB FAIR


 

โครงการนัดพบสถานประกอบการ JOB FAIR


โครงการนัดพบสถานประกอบการ JOB FAIR มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 3 


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 589

แชร์ข้อมูล ::