กำหนดการทำบัตรนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ รุ่น61 และ พ61


 

กำหนดการทำบัตรนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ รุ่น61 และ พ61


กำหนดการทำบัตรนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ รุ่น61 และ พ61
ภาคปกติคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ฯ วันที่ 24 - 25 กันยายน 2561
ภาคปกติคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 26 - 28 กันยายน 2561
ภาคพิเศษวันอาทิตย์รุ่น พ61 วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 และ 7 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ นักศึกษาต้องแสดงใบเสร็จค่าเทอมพร้อมบัตรประชาชน

  • นักศึกษาทุกคนแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย พร้อมไว้ผมทรงสุภาพ
  • นักศึกษาชาย ห้ามหนวดเคราและต้องผู้เนคไทของมหาวิทยาลัย
  • นักศึกษาหญิง ต้องติดเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
  • นักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ แต่งกายด้วยเสื้อโปโลสีเหลืองของมหาวิทยาลัย

สถานที่ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 เวลา 9.00 - 16.00 น.


แหล่งที่มา :: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนผู้เข้าชม :: 912

แชร์ข้อมูล ::