โครงการสัมมนา เรื่อง ภาษีในยุคไทยแลนด์ 4.0


 

โครงการสัมมนา เรื่อง ภาษีในยุคไทยแลนด์ 4.0


เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 - 14.00 น. ที่ผ่านมา หลักสูตรบัญชีบัญฑิต นำโดย อาจารย์อุษา จูฑะสุวรรณศิริ  ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "ภาษีในยุคไทยแลนด์ 4.0" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปทิดา ลิ้มชัยเจริญ เป็นวิทยากรในครั้งนี้  และภายในงานมี อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธิเปิด


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 316

แชร์ข้อมูล ::