อบรมการพัฒนาครูแบบมุ่งเน้นทักษะเพื่อการทำงานในอนาคต: ระยะที่ 1


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมเรื่อง "การพัฒนาครูแบบมุ่งเน้นทักษะเพื่อการทำงานในอนาคต: ระยะที่ 1 การระบุช่องว่างของทักษะ"  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 400

แชร์ข้อมูล ::