คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ FMS Freshy Day 2018


 

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ FMS Freshy Day 2018


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ FMS Freshy Day 2018 นำโดยอาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ประธานหลักสูตร ผู้ประสานสาขาวิชา พร้อมทั้งนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 255

แชร์ข้อมูล ::