คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ FMS Freshy Day 2018


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ FMS Freshy Day 2018 นำโดยอาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ประธานหลักสูตร ผู้ประสานสาขาวิชา พร้อมทั้งนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 272

แชร์ข้อมูล ::