มรธ.จับมือเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ ร่วมจัดทำหลักสูตรด้านการจัดการฯ


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือกับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด ในการจัดทำหลักสูตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีเป็นประธานในการประชุม พร้อมกับตัวแทนผู้บริหารบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด และคณาจารย์สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณบุญชัย จันทร์สมิตมาศ และคุณวิชัย ปิยวรรณวงศ์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมหารือโดยเบื้่องต้นมหาวิทยาลัยจะจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และในอนาคตจะร่วมกันจัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ต่อไป


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 113

แชร์ข้อมูล ::