มส. จัดโครงการผลิตภัณฑ์ถุงผ้ามัดย้อม (U2T)


เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ U2Tตำบลทรงคนอง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างผลิตภัณฑ์ถุงผ้ามัดย้อมจากลายธงตะขาบ โดยได้รับเกียรติจาก อ.วรางคณา กรเลิศวานิช และ อ.พงศ์พินิจ พินิจดำ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 64

แชร์ข้อมูล ::