มส. จัดโครงการอบรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม (U2T)


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ U2Tตำบลทรงคนอง จัดโครงการอบรม "ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชุมชนเชิงคติชนวิทยา" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วาริด เจริญราษฎร์ คุณเตือนใจ เสกตระกูล และคุณนันทพจน์ หินพิมาย เป็นวิทยากรในโครงการครั้งนี้ โดยมี อ.ศรัณย์ สรรพศิริ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 52

แชร์ข้อมูล ::