การพัฒนาชุดรายวิชาโมดูลและหลักสูตรระยะสั้น


เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จัดประชุม การพัฒนาชุดรายวิชาโมดูลและหลักสูตรระยะสั้น ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 และห้อง 273 อาคาร 2 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 266

แชร์ข้อมูล ::