ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม


 

ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม


วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ให้มาร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยได้นำ magic cake (เค้ก 1 นาที) มาร่วมแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและคณาจารย์เป็นอย่างมาก


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 637

แชร์ข้อมูล ::