โครงการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลางของไทย เทิดไท้องค์ราชินี 12 สิงหาสดุดีพระบารมีคู่แผ่นดิน


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลางของไทย เทิดไท้องค์ราชินี 12 สิงหาสดุดีพระบารมีคู่แผ่นดิน เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังนี้ 
-รางวัลชนะเลิศ ทีมบางลี่วิทยา โรงเรียนบางลี่วิทยา จ.สุพรรณบุรี
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมโฟล์คแซวอินดี้ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จ.กาญจนบุรี 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมวัดทองประดิษฐ์ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ จ.สุพรรณบุรี 
-รางวัลชมเชย ทีมพื้นบ้านสายเลือดนนทรี โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา จ.สุพรรณบุรี
-รางวัลชมเชย ทีมเด็กไทยหัวใจพื้นบ้าน โรงเรียนแจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 504

แชร์ข้อมูล ::