พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561


 

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
เวลา 08.30-09.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี
เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสร็จแล้วทุกคนในห้องประชุมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ประธานในพิธี ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร
เวลา 10.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานในพิธี และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น จำนวน 12 ท่าน หลังจากนั้นลูกทั้ง 12 คน มอบพวงมาลัยดอกมะลิแด่แม่ ทั้งนี้ตัวแทนนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยกวางสีที่ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ร่วมมอบพวงมาลัยแด่ตัวแทนผู้บริหารและ คณาจารย์ด้วย


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 326

แชร์ข้อมูล ::