พิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร


สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร ๒ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยในวันที่ ๑ สิงหาคม เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูปจากวัดประดิษฐาราม สวดเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้ อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ในวันที่ ๒ สิงหาคม เวลา ๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูปจากวัดประดิษฐาราม สวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนพระรัตนตรัยจากนั้นเวลา ๙.๐๐ น. เป็นพิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครซึ่งประกอบพิธีโดย อาจารย์สมบัติ แก้วสุจริต ทั้งนี้การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย วัดใหญ่ศรีสุพรรณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียลโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ ประถมทวีธาภิเศก เป็นต้น นำนักศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 602

แชร์ข้อมูล ::