การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ


เมื่อวันที่2 พฤศจิกายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ Google for Education เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกับโรงเรียนเครือข่ายและ Google partner โดยมีโรงเรียนเครือข่ายร่วมตอบรับลงนามมากกว่า 90 โรงเรียน


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 401

แชร์ข้อมูล ::