เสวนาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดการเสวนาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน  พ.ศ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร ๓ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 323

แชร์ข้อมูล ::