บุคลากร สนอ. ร่วมประชุมออนไลน์หารือแผนปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายจิรายุ พลับสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรภายในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ ผ่านระบบ microsoft teams โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ 2564 การพิจารณาการทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 และการรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคลฯ เป็นต้น


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 76

แชร์ข้อมูล ::