งานแสดงผลงานนิทรรศการ “ลอกคราบ”


 

งานแสดงผลงานนิทรรศการ “ลอกคราบ”


หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานแสดงผลงานนิทรรศการ โครงการพิเศษของนักศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภายใต้ชื่อ “ลอกคราบ” ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์พลาซ่า ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2561  เพื่อเผยแพร่ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสมลักษณ์ คล่องแคล่ว รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 258

แชร์ข้อมูล ::