ขอเชิญร่วมบูชาพระพุทธฤทธานุภาพ เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาให้นศ.มรธ.


คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดหารายได้เพื่อนำมาเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมฯ จึงได้กำหนดให้มีการจัดสร้างพระพุทธฤทธานุภาพจำลอง ขนาดความสูง 1.5 นิ้ว ความสูง 3 นิ้ว โดยได้ทำพิธีพุทธาภิเษกเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ พระอุโบสถสิรินธรเทพรัตนาราม จังหวัดนครปฐม ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.จำรัส ด้วงสุวรรณ โทร.081-5157721 หรืออาจารย์เชิด ศศิภัทรกุล โทร.089-8149344 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 57

แชร์ข้อมูล ::