มรธ.จัดพิธีวางพวงมาลาฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9


เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กิจกรรมในพิธีประกอบด้วย ประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาที ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ในการนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการถ่ายทอดสดพิธีวางพวงมาลาฯ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมกันทั่วประเทศด้วย


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 194

แชร์ข้อมูล ::