มรธ.จัดการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ ลานทางเดินอาคาร 6 ซึ่งการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา โดยมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการเลือกตั้งและการนับคะแนนการเลือกตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะนำผลการเลือกตั้งเสนอมหาวิทยาลัย และประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่ 15 ตุลาคม 2564


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 370

แชร์ข้อมูล ::