มรธ.มอบถุงปันสุขให้ชุมชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการวิศวกรสังคมร่วมมือ บุคลากรร่วมใจ จิตอาสาปันสุข เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีนำถุงปันสุขวางหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อมอบให้ตัวแทนชุมชน กุฎีขาว และชุมชนประสานมิตร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 256

แชร์ข้อมูล ::