วจก. ลงพื้นที่หารือกับผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องโครงการ PPP


 

วจก. ลงพื้นที่หารือกับผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องโครงการ PPP


เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564  ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงาน ลงพื้นที่ บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อเข้าพบ ดร.คณพศ  นิจสิริภัช ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการหารือเกี่ยวกับเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แนวคิดและหลักการทำงานแบบ PPP : Private & Public Partnership Program


แหล่งที่มา ::

จำนวนผู้เข้าชม :: 28

แชร์ข้อมูล ::