มรธ.ประกาศเลือกตั้งสภาคณาจารย์-ข้าราชการ 12 ต.ค. นี้


 

มรธ.ประกาศเลือกตั้งสภาคณาจารย์-ข้าราชการ 12 ต.ค. นี้


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศเรื่องกำหนดวันเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามที่ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกาศเลื่อนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เบาบางลงตามที่ภาครัฐได้มีการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ลานทางเดินอาคาร 6 โดยจะมีการถ่ายทอดสดการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งทันทีเมื่อสิ้นสุดการเลือกตั้ง จากนั้นคณะกรรมการเลือกตั้งฯ จะเสนอมหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่  15  ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ คณาจารย์ และบุคลากร สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ที่เว็บไซต์ http://office.dru.ac.th/vote

 

 


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 148

แชร์ข้อมูล ::