มรธ.ยินดีได้ร่วมกับ อว. ตั้งรพ.สนามช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด


 

มรธ.ยินดีได้ร่วมกับ อว. ตั้งรพ.สนามช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยแพร่เทปบันทึกรายการ โครงการของ อว. "12 เดือน 12 ดี กับรัฐมนตรีเอนก" ในหัวข้อ "รพ.สนามสู้ภัย COVID-19 ซึ่งเป็นกองหนุนในยามวิกฤตของประเทศ" โดย มีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมสนทนากับ ผศ.ดร.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินการนโยบายให้มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมเข้าร่วมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม60 กว่าแห่งทั่วประเทศโดยใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัย เพื่ออช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วประเทศจนประสบความสำเร็จ ผู้ติดเชื้อรักษาหายกลับบ้านแล้ว 70,000 คน 

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดตั้งเป็นรพ.สนามรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง อว. ว่า ช่วงแรกยังมีผู้ป่วยไม่มากก็น้อย แต่พอผ่านไประยะเวลาหนึ่งพอมีคนติดเชื้อมากและรพ.หลักไม่สามารถรองรับได้ จึงมีผู้ป่วยมาใช้บริการกับเราเพิ่ม ที่ผ่านมาหาหาสถานที่เพื่อรองรับคนป่วยไม่ง่ายเลย ต้องมีการพูดถึงกับทางรพ.รามาธิบดีเพื่อวางระบบให้ เมื่อพร้อมแล้วเราได้หอพักนักศึกษาและหอประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีทำรพ.สนาม ถือว่าเป็นความยินดีที่เราได้ร่วมกับ อว.แก้ปัญหาสถานการณ์โรคระบาดของประเทศ
 
ผู้สนใจสามารถติดตามรับชม คลิปผลงาน "12 เดือน 12 ดี"  ได้ทาง Facebook : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม https://www.facebook.com/MHESIThailand/videos/563185745018051 อ่านบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.facebook.com/MHESIThailand/posts/5029163027110737


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 65

แชร์ข้อมูล ::