มรธ.ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา


 

มรธ.ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่จัดขึ้นโดยสำนักปลัดกระทรวงการรอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 32

แชร์ข้อมูล ::