การรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกครูคืนถิ่น 2561


 

การรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกครูคืนถิ่น 2561


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2560

1.นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1,2 และ 4 ปีการศึกษา 2560 เข้ารับรายงานตัว ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2.นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เข้ารับรายงานตัว ในวันพุธที่ 22 และพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

**หากไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.หนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 ฉบับ


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 783

แชร์ข้อมูล ::