มรธ.สป.จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย


 

มรธ.สป.จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมายให้ อ.วสุธิดา นักเกษม รองอธิการบดี พร้อมด้วย อ.ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะเจ้าหน้าที่ บุคลากร กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 ณ ลานเสาธง หน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้กำหนดวันที่ 28 กันยายน ของทุกปีถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยและเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 46

แชร์ข้อมูล ::