กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่21


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ สสวท. จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ให้ครูในโรงเรียนเครือข่าย โดยเป็นการจัดอบรมออนไลน์เต็มรูปแบบ ผ่าน Zoom


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 357

แชร์ข้อมูล ::