วจก อบรม เรื่อง การบัญชีบริหารในยุคโควิด 19 (zoom online)


 

วจก อบรม เรื่อง การบัญชีบริหารในยุคโควิด 19 (zoom online)


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรม เรื่อง การบัญชีบริหารในยุคโควิด 19 (zoom online) ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ 9104  ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 36

แชร์ข้อมูล ::