รพ.สนาม มรธ.สป. หนึ่งในผลงานของ อว.


 

รพ.สนาม มรธ.สป. หนึ่งในผลงานของ อว.


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมบันทึกเทปผลงานของ อว. "12 เดือน 12 ดี กับรัฐมนตรีเอนก" ในหัวข้อ "รพ.สนามสู้ภัย COVID-19 ซึ่งเป็นกองหนุนในยามวิกฤตของประเทศ" โดยมีอาจารย์วสุธิดา นักเกษม และอาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ประสานงาน ผู้ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐา ชาญเลขา และ ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมสนทนาด้วย ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.  ผู้สนใจสามารถติดตามรับชม ผลงาน "12 เดือน 12 ดี" ผลงานของ อว. ในรอบปีงบประมาณ 2564 ได้ทาง Facebook : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม https://www.facebook.com/MHESIThailand/videos/563185745018051

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดพื้นที่ส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ให้บริการโรงพยาบาลสนาม ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 โดยใช้อาคารอเนกประสงค์ (หอพักชาย และหญิง) เป็นสถานที่รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อมาในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ได้เปิดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม และตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัย ได้ปรับพื้่นที่ของอาคารอเนกประสงค์ และอาคารเรียนรวม เป็นจุดฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และจุดฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการจัดส่งอุปกรณ์ ความช่วยเหลือด้านต่างๆ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลบางพลี ในการบริการ ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 99

แชร์ข้อมูล ::