จนท.มรธ.-คณะทำงาน U2T ร่วมเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือจุดฉีดวัคซีน รพ.บางพลี


 

จนท.มรธ.-คณะทำงาน U2T ร่วมเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือจุดฉีดวัคซีน รพ.บางพลี


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่บุคลากร และคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ร่วมกันเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลบางพลี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรการแพทย์ เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้เข้ารับการฉีดวัคเป็นจำนวนมาก 


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 46

แชร์ข้อมูล ::