กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ รพ.สนาม มรธ.สป.


 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ รพ.สนาม มรธ.สป.


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนส่งมอบวัตถุดิบและสิ่งของพระราชทาน แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดยมีนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับพระราชทานวัตถุดิบและสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย ไข่ไก่สดพระราชทาน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แครอทแช่แข็ง น้ำมันปาล์ม ผงพะโล้ น้ำพริกแกงเขียวหวาน น้ำพริกแกงเผ็ด น้ำปลา ซอสปรุงรส ซีอิ๊วขาว น้ำดื่ม และแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 27

แชร์ข้อมูล ::