มรธ.มอบถุงปันสุขวิศวกรสังคม ให้ชุมชนโรงคราม-ชุมชนวัดบุปผาราม


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 อาจารย์เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมองค์การบริหารนักศึกษา ในนามของนักศึกษาวิศวกรสังคม ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี ไปมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับมอบมาจากพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตามโครงการวิศวกรสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ณ ชุมชนโรงคราม และชุมชนวัดบุปผาราม


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 107

แชร์ข้อมูล ::