ฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในฐานะตัวแทนศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ รับมอบสิ่งของ อาหารและเครื่องดื่ม จากบริษัท โนวาเทคเฮลแคร์ จำกัด ครอบครัวพิมพกรรณ์ ครอบครัวคุณปรียาภรณ์ บุญเกิด - ฮุฟ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางพลีและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งในการนี้มีบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ผู้รับจ้างงานโครงการ U2T และประชาชนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว ต่างทยอยเดินทางมารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวนกว่า 1,200 คน


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 80

แชร์ข้อมูล ::