พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561


 

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561


เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาครั้งนี้
Cr.Pr Dru


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 280

แชร์ข้อมูล ::