มรธ.มอบถุงปันสุขวิศวกรสังคม ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 อาจารย์เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมองค์การบริหารนักศึกษา ในนามของนักศึกษาวิศวกรสังคม ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี ไปมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับมอบมาจากพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตามโครงการวิศวกรสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ณ ศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนพูนบำเพ็ญ และชุมชนคลองลัดภาชี เครือข่ายภาษีเจริญ
 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 145

แชร์ข้อมูล ::