SCIDRU จัดพิธีเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.4


 

SCIDRU จัดพิธีเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.4


เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อเป็นวัฒนธรรมสำหรับคนวิทยาศาสตร์ให้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบต่อไป  โดยมีผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ  ถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ถวายความเคารพ  และกล่าวคำถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 4

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 110

แชร์ข้อมูล ::