มส. จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2564


 

มส. จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2564


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 อ.ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีวันทนาเทิดบูชาพระคุณครู ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดี กล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team เพื่อรองรับมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 56

แชร์ข้อมูล ::