Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\templates\users\template2017\main.php on line 482
โครงการอบรมพัฒนาสัมมาชีพผู้สูงอายุ


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

โครงการอบรมพัฒนาสัมมาชีพผู้สูงอายุ


เมื่อวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมพัฒนาสัมมาชีพผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวิทยากร ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้ด้านการทำเทียนหอม การทำสลัดโรล ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ขนมเปียกปูนไฮโซ เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด และการทำกระเป๋าผ้าแฮนเมด มาสอนวิธีการทำผ่านระบบ On-site และ Online ให้กับชาวบ้านชุมชนคลองตะเค็ดฝั่งตะวันตกและผู้เข้ารับการอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ ได้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 87

แชร์ข้อมูล ::