SCIDRU-โครงการอบรมอาหารหมักเพื่อสุขภาพ (อบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)


 

SCIDRU-โครงการอบรมอาหารหมักเพื่อสุขภาพ (อบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมอาหารหมักเพื่อสุขภาพ (อบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) ภายใต้หัวข้อ “โยเกิร์ตโฮมเมดผสมเงาะสอดไส้สับปะรด” โดยมี อาจารย์ ดร. ไกรรัช เทศมี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องอาหารหมักเพื่อสุขภาพ และสาธิตการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ “โยเกิร์ตโฮมเมดผสมเงาะสอดไส้สับปะรด” แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อบูรณาการด้านการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีอาหารกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 134

แชร์ข้อมูล ::