โครงการบริการวิชาการ การส่งเสริมอาชีพของชุมชนด้วยหลักสูตร “การทำลูกประคบสมุนไพร” 


 

โครงการบริการวิชาการ การส่งเสริมอาชีพของชุมชนด้วยหลักสูตร “การทำลูกประคบสมุนไพร” 


วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการบริการวิชาการ การส่งเสริมอาชีพของชุมชนด้วยหลักสูตร “การทำลูกประคบสมุนไพร” ณ ชุมชนบางพลี หมู่ ๘ เทศบาลตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิทยากร พท.เพ็ญพิศ  ธุระงาน เภสัชกรรมไทย ประธานชมรมแพทย์แผนไทยวัดศรีคำโคมคำ จังหวัดพะเยา และ พท.ปุณชรัศมิ์  สุทธิพิพัฒน์ เภสัชแผนไทย บรรยายและสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการทำลูกประคบและการประคบสมุนไพร สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ ในการนนี้ได้รับเกียรติจาก นางปิยะดา ขึ้นกลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 425

แชร์ข้อมูล ::