องคมนตรีมอบชุด PE รพ.สนาม มรธ.สป.


 

องคมนตรีมอบชุด PE รพ.สนาม มรธ.สป.


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มอบชุด PE จำนวน 225 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมี อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองอธิการบดี และ อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนส่งมอบชุด PE ดังกล่าว ให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ต่อไป


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 77

แชร์ข้อมูล ::