มรธ.รับมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมและชุด PE 


 

มรธ.รับมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมและชุด PE 


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564  พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดยผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมอาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี รับมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคม จำนวน 200 ถุง และชุด PE จำนวน 45 ชุด เพื่อให้นักศึกษาวิศวกรสังคมไปแจกจ่ายถุงปันสุข และชุด PE สำหรับโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 225 ชุด ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะนำส่งชุด PE  จำนวน 225 ชุด ไปยังโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ในลำดับต่อไป


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 216

แชร์ข้อมูล ::