พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์


 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้แก่ผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือผู้แทนที่ดูแลโรงพยาบาลสนาม จำนวน 22 แห่ง โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมอาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี เข้ารับมอบทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามในสถาบันอุดมศึกษาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณห้องแถลงข่าว ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

ทั้งนี้ ผศ.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในฐานะผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในสังกัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รู้สึกซาบซึ้งและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนาม ในสถาบันอุดมศึกษา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเทิดไว้เหนือเกล้าฯ แก่บุคลากรอุดมศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เปิดพื้นที่เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ที่อาคารหอพักนักศึกษา และโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี รวมทั้งจัดพื้นที่เป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 198

แชร์ข้อมูล ::