สนอ.จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง


 

สนอ.จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมีนายจิรายุ พลับสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายอธิบายการการจัดทำกรอบอัตรากำลังให้แก่คณบดี ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ  และบุคลากรได้รับทราบ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 49

แชร์ข้อมูล ::