ประชุมคณะกรรมการจัดเขียนรายงานการประเมินตนเอง


 

ประชุมคณะกรรมการจัดเขียนรายงานการประเมินตนเอง


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการจัดเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้ได้หารือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายร่วมกันให้ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งและกำหนดส่งรายงานประเมินตนเองในวันที่ 6 สิงหาคม 2564


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 61

แชร์ข้อมูล ::